Kategorie

Promocje

Aktualnie brak promocji.

Ostatnio przeglądane

Najczęściej kupowane

Nowy Green ATP - B COMPLEX - Naturalny doping! Zobacz większe

WITAMINA ATP - B COMPLEX - 100 ml

Nowy

PREPARAT ATP B COMPLEX 100ML sterylnie zamknieta

O PRZEDŁUŻNYM DZIAŁANIU I PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI

100ML- od  300 -400 LITRÓW WODY

Więcej szczegółów

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 19 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 19 punktów może być zamienione na jeden bon o wartości 19,00 zł.


199,00 zł

Dodaj do listy życzeń

Sprawdź koszty dostawy tutaj
Sprawdź warunki dostawy, reklamacji i zwrotu tutaj.

Kupując teraz ten produkt otrzymasz 19 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 19 punktów może być zamienione na jeden bon o wartości 19,00 zł.


Więcej informacji

Loty - szybkość

Regeneracja komórek

Budowa mięśni

preparat sterylny (E. Ph.) o podwyższonej jakości

Skład

100 ml produktu zawiera:
dodatki dietetyczne – witaminy:
– 10 g witaminy B1 (tiaminy HCl)
– 1 g witaminy B2 (ryboflawiny-Na)
– 1 g witaminy B6 (pirydoksyny HCl)
– 20 mg witaminy B12 (cyjanokobalaminy)
– 25 g witaminy PP (amidu kwasu nikotynowego)
– 2,5 g adenozyny trójfosforanu (ATP)
nośnik – woda (zawartość wilgoci – 60,48 g).

Właściwości

Produkt jest sterylnym roztworem ATP i witamin z grupy B, o przedłużonej trwałości. ATP jest biologicznym paliwem dla organizmu. Natomiast witaminy z grupy B odgrywają bardzo ważną rolę w metabolizmie węglowodanów, tłuszczy i białek. Niezbędne są również dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, tkanki nabłonkowej i mięśni.

Wskazania

-zmęczenie,

-rekonwalescencja,

-słaby wzrost u młodych zwierząt,

-złe tolerowanie transportu

-zaburzenia lokomocyjne,

-loty gołębi pocztowych, rasowe górnoloty, powrót po ciężkich lotach.

Dawkowanie i droga podania

Produkt stosuje się w wodzie pitnej :podajemy 1ml na 4 wody Mozemy równiez indywidualnie podać gołębiowi do wola.  przed lotem ale również przy  wyniszczonemu przez chorobę jak również przez cięzki lot.
 
 1ml na 4 litry/5 litrów  wody , w zaleznosci od trudnosci lotu i odleglosci
Adenozyno-5'-trifosforan

Funkcje ATP

Jeden z wielu w organizmie związków, z którego czerpie on energię do życia i jego przejawów. Wszystkie procesy energetyczne służą, w końcowym rozrachunku, do tworzenia ATP lub jego redukcji. Związek ten nie jest magazynowany, tylko tworzony na bieżąco.

Ostatnie badania wskazują na funkcje puryn adeninowych pojawiających się w przestrzeni ektocelularnej jako zewnątrzkomórkowych cząsteczek sygnalizacyjnych aktywujących receptory purynowe. I tak np. ADP pojawiający się na skutek uszkodzenia jest sygnałem przerwania ciągłości naczyń krwionośnych.

ATP natomiast bierze udział w regulacji ciśnienia krwi oddziałując na receptory P2OOO oraz P2Ysa. Efekt działania adenozynotrójfosforanu zależny jest od umiejscowienia tych receptorów. Głównymi mechanizmami uwalniania e-puryn jest egzocytoza oraz transport przez transbłonowe transportery i białka transportujące.

Adenozyno-5'-trifosfora

Adenozyno-5'-trifosforan (adenozynotrójfosforan, ATP) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy zbudowany z grupy trójfosforanowej przyłączonej w pozycji 5' cząsteczki adenozyny, tworząc bezwodnik kwasu fosforowego[4]. Odgrywa on ważną rolę w biologii komórki jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii[5]. Stanowi nośnik energii chemicznej, używanej w metabolizmie komórki. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona w nim energia służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak biosyntezy, ruchu i podziału komórki[6]. Tworzy się z adenozyno-5'-difosforanu, a przekazując swą energię dalej, powraca do formy ADP lub adenozyno-5'-monofosforanu (AMP). Cykl ten zachodzi bezustannie w organizmach żywych nie tylko u ludzi , organizmy zywe każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą swego ciała[7].

Został wykryty w roku 1929 przez Karla Lohmanna. Po raz pierwszy został otrzymany syntetycznie w roku 1948 przez zespół Aleksandra Todda w wyniku kolejnych fosforylacji adenozyny za pomocą chlorofosforanu dibenzylowego, (BnO)2P(=O)Cl[8][9][10].

W przekaźnictwie sygnałów ATP bierze udział jako substrat dla kinaz fosforylujących białka i lipidy, jak choćby cyklaza adenylanowa, przekształcająca ATP w drugi przekaźnik, cykliczny AMP (cAMP). Stosunek pomiędzy ATP i AMP jest używany przez komórkę jako wskaźnik ilości posiadanej energii, co pozwala kontrolować produkcję i konsumpcję ATP[11]. Oprócz tego ATP jest włączany przez polimerazy w kwasy nukleinowe podczas transkrypcji.

Pokrewny związek, deoksyadenozyno-5'-trifosforan (dATP), wykorzystywany podczas biosyntezy syntezy DNA, zamiast rybozy zawiera deoksyrybozę. Występowanie rybozy w tak ważnej dla procesów życiowych cząsteczce jest uważane za relikt świata RNA.

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne

Cząsteczka ATP zbudowana jest z adenozyny, w skład której wchodzi zasada purynowa – adenina, połączona wiązaniem N-glikozydowym z anomerycznym atomem węgla D-rybozy (węgiel 1'), której ostatni atom węgla (w pozycji 5') jest z kolei ufosforylowany przez grupę trifosforanową. Grupa trifosforanowa składa się z kolei z 3 reszt fosforanowych. Począwszy od połączonej wiązaniem estrowym z rybozą na najdalszej od niego skończywszy oznacza się je kolejno literami alfabetu greckiego alfa α, beta β i gamma γ.

Źródłem energii w większości procesów biochemicznych przebiegających z udziałem ATP jest hydroliza wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego pomiędzy resztami β i γ zgodnie z równaniem reakcji:

ATP + H2O → ADP + Pi
W wyniku tego procesu powstaje cząsteczka ADP oraz anion fosforanowy (Pi).

Rzadziej dochodzi do rozpadu ATP na AMP i pirofosforan w wyniku hydrolizy wiązania bezwodnikowego pomiędzy resztami α i β:

ATP + H2O → AMP + PPi
Wydziela się przy tym więcej energii niż przy dwóch rozpadach ATP do ADP.

Adenozynotrójfosforan dobrze rozpuszcza się w wodzie (dzięki licznym grupom hydrofilowym), zachowuje stabilność w pH pomiędzy 6,8 i 7,4, jednak w kwasie lub zasadzie szybko hydrolizuje. Przechowuje się go najlepiej w formie bezwodnej soli[12].

Ulega rozpadowi w niezbuforowanej wodzie, hydrolizując do adenozynodifosforanu i fosforanu. W mieszaninie równowagowej ATP i ADP w wodzie występuje głównie ten drugi, adenozynotrójfosforan zaś w małych ilościach. Układ daleki od równowagi zawiera wysoce ujemną entalpię swobodną Gibbsa i ma tym samym dużą zdolność wykonania pracy termodynamicznej. Żywe komórki utrzymują stężenia ATP i ADP na poziomie dziesięciu rzędów wielkości od równowagi, ze stężeniem trójfosforanu wielokrotnie przewyższającym stężenie difosforanu. Dzięki temu odchyleniu od równowagi hydroliza ATP dostarcza komórce dużą ilość energii[13].

O ATP mówi się często jako o "związku wysokoenergetycznym". Może to być mylące. Jak w przypadku każdej reakcji chemicznej osiągającej stan równowagi, w równowagowej mieszaninie ATP i ADP w wodzie nie będzie przeważać hydroliza ATP (co oznacza, że pomimo jego obecności układ nie dostarczy już energii dzięki tej reakcji)[13]. Lepsza analogia każe przyrównać raczej ATP i wodę do paliwa i tlenu jako potencjalne reagenty, oba są niezbędne do wydzielenia się energii.

Podobnie często słyszy się o wiązaniach wysokoenergetycznych wiążących grupy fosforanowe. Nie ma w nich jednak niczego specjalnego: to zwykłe wiązania bezwodnikowe, jak w nieorganicznym pirofosforanie. Jak w przypadku wszystkich wiązań chemicznych, rozerwanie ich wymaga dostarczenia energii, ale w żadnym wypadku zniszczenie wiązań samo z siebie nie jest odpowiedzialne za jej uwolnienie (tzw. energia wiązania). W tym przypadku po prostu energia wiązania jest bardzo mała, o wiele mniejsza od energii wydzielającej się w wyniku tworzenia się nowych wiązań, w tym także wiązań wodorowych pomiędzy produktami reakcji i wodą. Innymi słowy, to hydratacja produktów przyczynia się do uwolnienia energii znacznie większej, niż wymagana do rozerwania wiązania bezwodnikowego w ATP. W związku z tym sumarycznie oba procesy powodują wydzielenie się energii.

Taki niestabilny system złożony z potencjalnie reaktywnych w stosunku do siebie cząsteczek powinien być zdolny do przechowywania swobodnej energii, komórka musi więc utrzymywać stężenia składników z dala od punktu równowagi[13]. Jakkolwiek, jak w przypadku katabolizmu biopolimerów, rozpad RNA, DNA i ATP do prostszych związków zachodzi dzięki uwalnianiu się energii i wzrostowi entropii.

Biosynteza

Stężenie ATP w komórce wynosi zazwyczaj od 1 do 10 mmol/l[14]. Związek ten może powstawać dzięki reakcjom redox z użyciem prostych i złożonych cukrów lub lipidów jako źródła energii. Jednakże złożone substraty, by dostarczyć jej do syntezy ATP, muszą najpierw ulec rozkładowi na prostsze składowe. Węglowodany hydrolizują do monosacharydów, jak glukoza czy fruktoza. Triacyloglicerole dają zaś w efekcie glicerol i kwasy tłuszczowe.Całkowity proces utleniania 1 cząsteczki glukozy do dwutlenku węgla(oddychanie komórkowe) może dostarczyć energii dla odnowienia około 30 cząsteczek ATP[15]. Jednak adenozynotrójfosforan powstać może w wyniku wielu innych procesów. U eukariotów generują go główie trzy główne szlaki metaboliczne: glikoliza, cykl kwasu cytrynowego/fosforylacja oksydacyjna (oba zaliczane do oddychania komórkowego) i beta-oksydacja. Większość tej produkcji ATP w przypadku organizmów niezdolnych do fotosyntezy ma miejsce w mitochondriach. Mogą one stanowić aż 25% objętości przeciętnej komórki.

Glikoliza

W glikolizie glukoza i glicerol są metabolizowane do pirogronianu. W przypadku większości organizmów proces ten przebiega w cytozolu, aczkolwiek u niektórych pierwotniaków, jak kinetoplastydy, przeprowadzają go wyspecjalizowane organelle zwaneglikosomem[17]. Glikoliza generuje netto 2 cząsteczki ATP na cząsteczkę glukozy. 4 cząsteczki trójfosforanu adenozyny powstają w wyniku reakcji fosforylacji substratowej katalizowanych przez enzymy o nazwach kinaza glicerynianowa i kinaza pirogronianowa, jednak na włączenie glukozy do procesu glukokinaza bądź heksokinaza oraz fosfofruktokinaza zużywają 2 ATP, które w rachunku trzeba odjąć. Poza tym 2 NAD+ redukują się do 2 NADH, które mogą zostać następnie utlenione w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym, który poprzez transport elektronów i protonów bezpośrednio wiąże się z syntezą ATP przez syntazę ATP. Końcowy produkt szlaku, pirogronian, może ulec reakcji pomostowej i przekształcić się w substrat cyklu kwasów trójkarboksylowych.

100ml

Opinie

No customer comments for the moment.

Napisz opinię

WITAMINA  ATP - B COMPLEX - 100 ml

WITAMINA ATP - B COMPLEX - 100 ml

PREPARAT ATP B COMPLEX 100ML sterylnie zamknieta

O PRZEDŁUŻNYM DZIAŁANIU I PODWYŻSZONEJ JAKOŚCI

100ML- od  300 -400 LITRÓW WODY

Napisz opinię

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

30 Inne produkty w tej samej kategorii: